Skyrim dünyasında Dragonborn ve ejderha karşılaşması. (Görsel Bethesda izniyle kullanılmaktadır.)

Umut Sarıkaya — Amateur Karikatürü
Çeşme’de inşaat aşamasında bir villanın mimari görselleştirme çalışması. 3D modelleme, tasarım ve görselleştirme işlemi tarafımdan yapılmıştır.
Çeşme’de inşaat aşamasında bir villanın mimari görselleştirme çalışması. 3D modelleme, tasarım ve görselleştirme işlemi tarafımdan yapılmıştır.

Bruce Willis ve Alan Rickman- Die Hard (1988)
Dave Davis, Keith Thomas’‘ın yönettiği “THE VIGIL” filminde “Yakov Ronen” rolünde. (IFC Midnight izniyle)

Hakan Özerdem

Mühendis, gezgin, motosiklet ve bisiklet meraklısı, oğluna sevdalı bekar baba.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store